Phân Bón Lá

 • LOTUFERT LOTUBOR

   

  Phân loại:                   Phân vi lượng

  Màu sắc:                     Chai màu xanh nhạt

  Dạng phân bón:         Dạng nước

  Phương thức dùng:   Bón lá

  Khối lượng:                1.440 chai/ 1.440 lít

  Xuất xứ:                      Thổ Nhĩ Kỳ

 • LOTUFERT ZINC

   

  Phân loại:            Trung vi lượng

  Màu sắc:              Chai màu hồng

  Dạng phân bón:  Nước

  Khối lượng:        1,2 kg

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

   

 • NP LOTUFERT BIO MIX PLUS

   

  Phân loại:            Phân bón NP

  Màu sắc:              Chai màu vàng

  Dạng phân bón:  Dạng nước

  Khối lượng:         1,2 kg

  Xuất xứ:               Thổ Nhĩ Kỳ

 • NP LOTUFERT BOSPHORUS

   

  Phân loại:            Phân bón NP

  Màu sắc:              Chai màu hồng nhạt

  Dạng phân bón:  Dạng nước

  Khối lượng:         1,2 kg

  Xuất xứ:               Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK FLOTUFER FOLIAR 20-20-20

   

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao trắng

  Dạng phân bón: Bột màu xám đen

  Khối lượng:        150 bao/ 1,5 kg

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 25-10-10 (Siêu chồi lá)

   

  Phân loại:            NPK

  Màu sắc:              Bao màu tím

  Dạng phân bón:  Bột

  Khối lượng:        100 g

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 10-0-46 (Siêu Kali)

   

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao xanh dương đậm

  Dạng phân bón: Bột màu xám đen

  Khối lượng:        60 bao/1.500 kg

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 15-30-15

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao xanh lá cây

  Dạng phân bón: Bột

  Khối lượng:

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

   

 • NPK LOTUFERT 15-5-30

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao xanh dương

  Dạng phân bón: Bột

  Khối lượng:        100g

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 18-18-18

   

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao cam

  Dạng phân bón: Bột

  Khối lượng:        100g

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT KUEMAX

   

  Phân loại:            NPK

  Màu sắc:              Bao trắng

  Dạng phân bón:  Hỗn hợp rắn

  Khối lượng:        

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ