NHỮNG TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA PHÂN NPK VỚI CÂY TRỒNG