PHÂN BÓN HỮU CƠ NHẬP KHẨU ĐỨC – SỰ LỰA CHỌN TUYỆT VỜI CHO NHÀ NÔNG