Phân bón sinh học FERTLASTING (Hà Lan)

Phân bón sinh học FERTLASTING (Hà Lan)

Mã sản phẩm:

PHCGFC331

Phân loại:

Hữu cơ

Thành phần:

Hữu cơ: 70%; N: 4%, P2O5: 2,2%, K2O: 2,5%,
Axit Humic: 3%, Mg: 0.3%, Ca: 3%.

Khối lượng:

25 kg

Xuất xứ:

Hà Làn

  • Mô tả

Mô tả

Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm phân bón Ferlasting

Sản phẩm phân bón Ferlasting

Phân loại:

Hữu cơ

Thành phần:

Hữu cơ: 70%; N: 4%, P2O5: 2,2%, K2O: 2,5%,
Axit Humic: 3%, Mg: 0.3%, Ca: 3%.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cải tạo đất, cung cấp lượng mùn cho đất do mất đi trong quá trình canh tác. 
  • Giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đề kháng sâu bệnh.
  • Giúp đất thông thoáng, tơi xốp, phát triển rễ cực mạnh.
  • Cải thiện độ pH trong đất, phát triển hệ vi sinh vật làm cho đất thêm màu mỡ.
  • Có thể thay thế Lân hữu cơ và vôi.

Khối lượng:

25 kg

Xuất xứ:

Hà Làn

Nhãn phụ:

Nhãn phụ sản phẩm phân bón Ferlasting

Nhãn phụ sản phẩm phân bón Ferlasting