MOP

Mã sản phẩm:

PVCMOP221

Phân loại:

Vô cơ

Thành phần:

Kali (K2O): Min 60%

Khối lượng:

50 kg

Xuất xứ:

Đức

  • Mô tả

Mô tả

Mã sản phẩm:

PVCMOP221

Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm phân bón MOP

Sản phẩm phân bón MOP

Phân loại:

Vô cơ

Thành phần:

Kali (K2O): Min 60%

Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng cho tất cả loại cây trồng.

– Bón thúc.

– Cải thiện ra bông đậu trái cho cây.

– Bổ sung Kali hữu hiệu đầy đủ cho cây.

– Không làm chua đất.

– Tăng kích thước trái, hạt (tăng năng suất cây trồng)

Khối lượng:

50 kg

Xuất xứ:

Đức

Nhãn phụ:

Nhãn phụ Sản phẩm phân bón MOP

Nhãn phụ Sản phẩm phân bón MOP