NPK LOTUFERT KUEMAX

NPK LOTUFERT KUEMAX

 

Phân loại:            NPK

Màu sắc:              Bao trắng

Dạng phân bón:  Hỗn hợp rắn

Khối lượng:        

Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

  • Mô tả

Mô tả

THÀNH PHẦN

Nitơ tổng số (N) 3,0 %

Amoninitơ 3,0 %

Phốt pho Pentoxittan trong nước (P205) 32%,

Oxit K20 12%,

Boron hòa tan trong nước 3.0 %,

Molibdenhòa tan trongnước(Mo) 2,5%

 

TÍNH CHẤT:

NPK LOTUFERT KUEMAX là một hỗn hợp rắn NPK hòa tan với nồng độ phosphorus (P2O5) cao và chiết xuất rong biển nguyên chất.

Chiết xuất rong biển rắn có hoạt tính sinh hóa cao trong các quá trình sinh học của thực vật, chứa carbohydrate (alginic acid và mannitol) và phytohormon tự nhiên (auxins, gibberellins và cytokinin).

LOTUFERT KUEMAX là một công thức cải tiến từ quá trình cảm ứng sinh học, thúc đẩy sự ra hoa lớn hơn, lượng phấn hoa và khả năng sống sót cao hơn trong điều kiện không thuận lợi.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng để bón lá và bón rễ, đặc biệt là ở giai đoạn trước khi ra hoa.

Bón lá: 75-100 gr / hl

Bón gốc 0,5-1kg / ngày chia thành nhiều đợt.