Sản phẩm

 • ASOPLUS (Hữu cơ Bỉ – Hà Lan)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:

  Dạng bao bì:            Bao hình máy cày

  Dạng phân bón:

  Khối lượng:            Bao 25kg

  Xuất xứ:                   Hà Lan

 • FERLASTING (Hữu cơ Bỉ -Hà Lan)

  Mã sản phẩm:

  PHCGFC331

  Phân loại:

  Hữu cơ

  Thành phần:

  Hữu cơ: 70%; N: 4%, P2O5: 2,2%, K2O: 2,5%,
  Axit Humic: 3%, Mg: 0.3%, Ca: 3%.

  Khối lượng:

  25 kg

  Xuất xứ:

  Hà Làn

 • GFC MY 5-5-5 (Hữu cơ Nhật bột đầu gà)

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                      Bao đầu gà

  Dạng phân bón:      Bột

  Khối lượng:            Bao 25 kg

  Xuất xứ:                   Nhật Bản

 • GFC MY 5-5-5 (Hữu cơ Nhật bột gà đỏ)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                     Bao con gà đỏ

  Dạng phân bón:      Bột

  Khối lượng:             Bao 40 kg

  Xuất xứ:                   Nhật Bản

 • GFC MY 5-5-5 (Hữu cơ Nhật Bột Gà tím)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                      Bao con gà tím

  Dạng phân bón:      Bột

  Khối lượng:            Bao 40 kg

  Xuất xứ:                   Nhật Bản

 • GFC ORGANIC AGIFERT (Hữu cơ Bỉ cá xanh)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                     Bao con cá xanh

  Dạng phân bón:      Bột

  Khối lượng:             Bao 25 kg

  Xuất xứ:                   Bỉ/ Hà Lan

 • GFC ORGANIC ASOPLUS GOA (Hữu cơ Hà Lan)

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                     Bao con sóc

  Dạng phân bón:      

  Khối lượng:             

  Xuất xứ:                   Hà Lan

 • GFC ORGANIC COMPLEX 65 OM (Hữu cơ Nhật viên)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                     Bao chuột Micky

  Dạng phân bón:      Dạng viên

  Khối lượng:             25 kg

  Xuất xứ:                   Nhật Bản

 • GFC ORGANIC GOW G.OG (Hữu cơ Bỉ/ Hà Lan)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:                  

  Bao bì:                     Bao con bướm xanh

  Dạng phân bón:      

  Khối lượng:             25 kg

  Xuất xứ:                   Bỉ/ Hà Lan

 • Hữu cơ Nhật viên (Samurai)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ 

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Samurai

  Dạng phân bón:       Viên đùn

  Khối lượng:             Bao 25kg

  Xuất xứ:                   Nhật Bản

 • Hữu cơ Nhật viên (Sumo)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Sumo

  Dạng phân bón:       Dạng viên

  Khối lượng:              Bao 25kg

  Xuất xứ:                   Nhật Bản

 • Hữu cơ ORGANIC AGRIFERT (Đức)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:

  Dạng phân bón:

  Khối lượng:            Bao 25kg

  Xuất xứ:                   CHLB Đức

 • Hữu cơ sinh học OVERSOIL (GLOBAL OVERSOIL) – Úc

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ 

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Global oversoil

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 25kg

  Xuất xứ:                   Úc

 • Hữu cơ SUPER ORGANIC 3-2-2 (Úc)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:

  Dạng phân bón:

  Khối lượng:            Bao 25kg

  Xuất xứ:                   Úc

 • KANSO KEIFUN (Hữu cơ Nhật viên)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:

  Bao Bì:                     Bao Kanso

  Dạng phân bón:

  Khối lượng:            Bao 15 kg

  Xuất xứ:                  Nhật Bản

 • LOTUFERT LOTUBOR

   

  Phân loại:                   Phân vi lượng

  Màu sắc:                     Chai màu xanh nhạt

  Dạng phân bón:         Dạng nước

  Phương thức dùng:   Bón lá

  Khối lượng:                1.440 chai/ 1.440 lít

  Xuất xứ:                      Thổ Nhĩ Kỳ

 • LOTUFERT ZINC

   

  Phân loại:            Trung vi lượng

  Màu sắc:              Chai màu hồng

  Dạng phân bón:  Nước

  Khối lượng:        1,2 kg

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

   

 • MAG POWER

 • MOP

  Mã sản phẩm:

  PVCMOP221

  Phân loại:

  Vô cơ

  Thành phần:

  Kali (K2O): Min 60%

  Khối lượng:

  50 kg

  Xuất xứ:

  Đức

 • MOVEE (Hữu cơ Bỉ – Hà Lan)

   

  Phân loại:                Phân bón hữu cơ

  Màu sắc:

  Bao bì

  Dạng phân bón:

  Khối lượng:            Bao 25kg

  Xuất xứ:                   Hà Lan

 • NP LOTUFERT BIO MIX PLUS

   

  Phân loại:            Phân bón NP

  Màu sắc:              Chai màu vàng

  Dạng phân bón:  Dạng nước

  Khối lượng:         1,2 kg

  Xuất xứ:               Thổ Nhĩ Kỳ

 • NP LOTUFERT BOSPHORUS

   

  Phân loại:            Phân bón NP

  Màu sắc:              Chai màu hồng nhạt

  Dạng phân bón:  Dạng nước

  Khối lượng:         1,2 kg

  Xuất xứ:               Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK 15-15-15

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 15-15-15

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 50 kg

  Xuất xứ:                  Nga

 • NPK 15-15-15 (Marocco)

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 15-15-15 (Con hươu)

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 50 kg

  Xuất xứ:                  Marocco

 • NPK 15-5-25 +TE

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 19-5-25 +TE

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 

  Xuất xứ:                

 • NPK 19-9-19

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 19-9-19 +TE

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 50 kg

  Xuất xứ:                  Nga

 • NPK 20-20-15

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 20-20-15

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 40 kg

  Xuất xứ:                   PRC

 • NPK 30-10-10

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Toca 3010

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 25 kg

  Xuất xứ:                   Trung Quốc

 • NPK FLOTUFER FOLIAR 20-20-20

   

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao trắng

  Dạng phân bón: Bột màu xám đen

  Khối lượng:        150 bao/ 1,5 kg

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK GFC 16-16-16 – Nga

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ 

  Màu sắc:                  Hồng

  Bao bì:                      Bao NPK GFC 16-16-16+TE

  Dạng phân bón:       Tháp cao

  Khối lượng:             Bao 50 kg

  Xuất xứ:                   Nga

  Mã sản phẩm:          PVCGFC011

 • NPK GFC-RU 20-10-10

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao xanh hình lá

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 50 kg

  Xuất xứ:                  Nga

 • NPK LOTUFERT 25-10-10 (Siêu chồi lá)

   

  Phân loại:            NPK

  Màu sắc:              Bao màu tím

  Dạng phân bón:  Bột

  Khối lượng:        100 g

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 10-0-46 (Siêu Kali)

   

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao xanh dương đậm

  Dạng phân bón: Bột màu xám đen

  Khối lượng:        60 bao/1.500 kg

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 15-30-15

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao xanh lá cây

  Dạng phân bón: Bột

  Khối lượng:

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

   

 • NPK LOTUFERT 15-5-30

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao xanh dương

  Dạng phân bón: Bột

  Khối lượng:        100g

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ

 • NPK LOTUFERT 18-18-18

   

  Phân loại:           NPK

  Màu sắc:             Bao cam

  Dạng phân bón: Bột

  Khối lượng:        100g

  Xuất xứ:              Thổ Nhĩ Kỳ